1.1.06

I følge det vestlige siviliserte mennesket har vi entret et nytt år. Det er nå 2006 i følge vår tidsregning.

La oss benytte anledningen til å ønske hverandre hell og lykke i det nye året.