10.4.07

Og noen ganger får jeg ikke sove og tyr til merkverdige fritidsaktiviteter.Dette viser seg å være en skikkelig fjollete test. Jeg prøvde 4-5 forskjellige bilder og fikk ulikt resultat hver gang. Jeg valgte dette fordi her ser jeg mest nøytral ut. Kanskje. Det første bildet jeg forsøkte gav kun utslag på damesiden.