30.10.06

I skammekroken med meg!

Rod Stewart - Do Ya Think I'm Sexy?