9.5.06

Vi speller ikke i Pelles kjeller. Vi øver i et lite lufttett rom på Samsen. Det er ikke best akustikk. Men det funker for oss. Noen ganger kommer jeg hjem etter øving. Svett og hes i halsen. Sånn som i kveld. Vi øver fordi vi skal spille til lørdag. På Østsia. Det blir litt av en kveld. Med en haug av band. Helledussen. Har du ledig tid, så ta deg dit.

Neste gang, er 18. mai. Ja, det stemmer. Dagen etter dagen. Du er pølsefeit og fin, og finner veien til Charlies Bar.

Sånn. Figur Flint har lagt planer for deg å dine.