5.5.06

Så, da, når man ser for seg at man i tiden fremover skal sette av mer tid til tegning og annet hobbystyr, så treffer man jenta si. Og som med et trylleslag nedprioriteres fritidssyssel. Jeg velger å se det som positivt.