23.10.04

Plakaten jeg brukte tid og krefter på var til ingen nytte. Artistene pyset en etter en ut av konsertkvelden av ulike årsaker. Kristiansand. Bygda med det lille hjertet. Ha ha ha ha!!