8.9.06

Jeg er ikke ferdig, selv om det er fredag. Jeg har side 5, 6 og 7 igjen. Da er jeg ferdig. Innen mandag heter det nå.

30


Jeg skal klistre inn utsnitt fra serien underveis for dere.