17.2.03

Jens K. Styve og jeg jobber igjen sammen. For et par år tilbake sørget vi for å høyne nivået på postkorttjenesten Allycards (nå Blyfri/Mandagsfilmen) med fine flash tegnefilmer. Nå har vår kjære venn Egil Hegerberg bedt oss om assistanse. Fra og med mars og hver mandag utover vil TV2s dårligste program ,Sone2, opphøyes av friske innslag fra Bare Egil By. Bare Egil By er som dere sikkert vet en liten by full av Egiler. Egiler av alle slag. Der finnes det alt fra en fisker Egil til en DVD-Jon Egil. Det Egil har gjort i denne sammenheng er å be Jens og meg å lage en fin Intro til disse inslagene. Og det er det jeg gjør fra og med i dag. Jeg er snart ferdig.


Snurr bass!